β-Galactosidase from Escherichia coli

β-Galactosidase from Escherichia coli

Product Code: 172627

EC no:     3.2.1.23

Product Code: 172627 Category:

Description

SPECIFICATIONS:

EC 3.2.1.23

Product name: β-D-galactoside galactohydrolase

Appearance: white amorphous powder lyophilized

Activity: Grade II, 500 U/mg-solid or more

Contaminants:

  • α-galactosidase ≤1×10-4 %, α-glucosidase ≤1×10-4 %
  • β-glucosidase ≤2×10-3%, β-mannosidase ≤1×10-4 %
  • α-mannosidase ≤1×10-4 % proteinase ≤10mAbs/mg-P

Stabilizer: Mg2+

Stability: Stable at – 20 °C for at least 12 months

Molecular weight: 540,000

Isoelectric point: 4.61

Michaelis constants: 3.0×10-4M (o-Nitrophenyl-β-D-galactoside), 6.7×10-5M
(p- Nitrophenyl-β-D-galactoside), 2.3×10-4M (Phenyl-β-D-
galactoside), 2.5×10-3M (Lactose)

Inhibitors: p-Chloromercuribenzoate Iodoacetamide heavy metal ions
(Zn2+ Fe3+ Cd2+ Cu2+ Pb2+ Ag+ Hg2+), lonic detergents
(SDS, DAC, etc.)

Optimum pH: 7.0 – 7.5

Optimum temperature: 50 – 55℃

pH Stability: pH 6.5−8.5 (25℃, 20hr)

Thermal stability: Below 50 ℃ (pH 7.3, 15min)

Substrate specificity: The enzyme specifically hydrolyzes β-D-galactosyl linkage

DIVI MANUAL.pdf

X