α-Ketoglutaric free acid

α-Ketoglutaric free acid

Product Code: 25102

CAS: 328-50-7

Product Code: 25102 Category:

Description

SPECIFICATIONS

CAS: 328-50-7

Form:                                                                                      White crystalline powder

Molecular weight :                                                                    146.10

Molecular formula:                                                                   C5H6O5

Assay:                                                                                    > 98 %

Transmittance:                                                                         > 95 % (10%, H2O)

Loss on drying:                                                                        < 1 %

Chlorides:                                                                                < 200 ppm

Ammonium:                                                                             < 200 ppm

Heavy metals (Pb):                                                                  < 10 ppm

Iron:                                                                                        < 30 ppm

Sulfates:                                                                                 < 200 ppm

Melting point:                                                                          105 – 118 °C

Residue on ignition:                                                                 < 0.2 %

Storage:                                                                                  Room temperature

Stability:                                                                                  At least 2 years at R.T.

 

DIVI MANUAL.pdf

X